(Udgående) Kursusbog til efteruddannelsen: Daginstitutions online efteruddannelse i børns sprogtilegnelse

250,00 kr.

Her er kursusbogen til Sprogklars online efteruddannelse med 35 minikurser til daginstitutionspersonale. De 35 kurser er organiseret i syv overordnede moduler, som hver især omhandler et vigtigt emne inden for børns sprog:

  1. Introduktion til sprog og tidlig-literacy
  2. Sprogtilegnelse fra 0-4 i detaljer
  3. Sprogudvikling og tænkning
  4. Zonen for nærmeste udvikling og sprog
  5. Flersprogethed
  6. Sprogvurdering
  7. Strukturerede sprogaktiviteter