Børns sprogtilegnelse & tidlig literacy-udvikling i vuggestue og børnehave – En grunduddannelse i sprogpædagogik (Kursusbog)

279,00 kr.

Her er kursusbogen til 2. udgave af Sprogklars online grunduddannelse i sprogpædagogik til daginstitutionspersonale. De 30 kurser er organiseret i seks moduler, som hver især omhandler et vigtigt emne inden for børns sprogudvikling:

  1. Introduktion til sprogtilegnelse
  2. Sprogtilegnelsens milepæle
  3. Sprog og kognition
  4. Leg og sprog
  5. To- og flersprogede børns sprogtilegnelse
  6. Strukturerede sprogaktiviteter