Børns sprogtilegnelse & tidlig literacy-udvikling i vuggestue og børnehave: En grunduddannelse i sprogpædagogik (Online efteruddannelse)

3.750,00 kr.

Denne uddannelse, tiltænkt pædagoger og andre pædagogiske medarbejdere, er en grundig indføring i børns sprogtilegnelse og sprogpædagogik. Uddannelsen består af 30 online kurser fordelt over seks moduler. Hvert kursus tager cirka 30 minutter at gennemføre og hvert modul afsluttes med en øvebane, hvor kursisten skal indøve konkrete metoder i sin praksis.

Ved køb af uddannelsen har du to års adgang til uddannelsen og du får en fysisk kursusbog tilsendt. Du får også adgang til Sprogklars online bibliotek med sprogpædagogiske materialer. Bemærk, at der kan gå op mod 24 timer fra købstidspunktet før du bliver oprettet med en konto til uddannelsen.

Mere om uddannelsen

Modul 1: Introduktion til sprogtilegnelse

Modul 2: Sprogtilegnelsens milepæle

Modul 3: Sprog og kognition

Modul 4: Leg og sprog

Modul 5: To- og flersprogede børns sprogtilegnelse

Modul 6: Strukturerede sprogaktiviteter