Sprogunderstøttelse i hverdagen – Babyer 0-1 år

99,00 kr.

Til dig, der er kommende eller nybagt forælder 

Sprogklars serie af guidebøger med lavpraktiske tips til sprogunderstøttelse i hverdagen er vores bedst sælgende udgivelse. Men vi har manglet en guidebog til en vigtig målgruppe, nemlig til forældre med de allermindste børn. Denne mangel har vi nu rettet op på med vores nyeste udgivelse: “Sprogunderstøttelse i hverdagen —
En guidebog med tips til den kommunikative og sproglige udvikling”. Guidebogen henvender sig særligt til forældre med børn i alderen 0-1 år. Den giver forældrene en lang række forslag til, hvordan de kan understøtte og stimulere babyens spirende kommunikative og sproglige udvikling.

Det første år er det allervigtigste 

Vi har nok alle hørt, at det første år er det vigtigste år i et barns udvikling, for det er nemlig her, barnet knytter sig til sine omsorgsgivere, og de grundlæggende kognitive færdigheder støbes. Det samme gør sig gældende i forhold til kommunikativ og sproglig udvikling. De allervigtigste kommunikative færdigheder såsom evnen til at gøre opmærksom på sig selv, kommunikere efter tur og påvirke andres opmærksomhed udvikles alle i løbet af det første leveår. Hvad angår sprogudvikling gennemgår babyer en enorm lydlig udvikling, som danner grundlag for, at barnet omkring sin første fødselsdag kan sige sit første ord. Babyer begynder ligeledes at forstå deres første ord, og der er endda evidens for, at babyer også gennemgår en grammatisk udvikling. Det hele fungerer som et støbt fundament, som understøtter den videre sprogudvikling i takt med, at barnet bliver ældre. Men disse processer sker ikke helt af sig selv — de er nemlig afhængige af, at kvaliteten af barnets såkaldte “sprogmiljø” er høj. Netop dét er årsagen til, vi har lavet vores guidebog. Den beskriver alle de lavpraktiske og hverdagsagtige handlinger, forældre kan gøre for at give deres baby et sprogmiljø, som styrker barnets mulighed for kommunikativ og sproglig udvikling.

En guidebog til forældre og fagprofessionelle

Guidebogen henvender sig til de vigtigste omsorgsgivere i en babys liv, nemlig forældrene. Guidebogen kan dog også være et vigtigt værktøj for alle fagprofessionelle, der vejleder forældre eller arbejder med børn i alderen 0-1 år. For eksempel kan jordemødre bruge guidebogen til at give kommende forældre nogle tips til kommunikationen med babyen i dagene efter fødslen. Sundhedsplejersken vil ligeledes kunne bruge guidebogen til at vejlede forældrene under resten af det første leveår. Pædagoger og dagplejere vil også kunne bruge bogen, når det lille barn starter i dagtilbud, både i forhold til at vejlede forældre, men også i forhold til egen praksis.

Hvad indeholder denne guidebog?

I denne guidebog finder du en række konkrete sprogtips, du kan bruge i hverdagen til at understøtte dit barns sprogtilegnelse. Idéerne er inddelt i fire overordnede kapitler:

  1. Understøt den kommunikative udvikling
  2. Vær en sproglig rollemodel
  3. Forbered et fysisk sprogmiljø derhjemme
  4. God brug af digitale medier