DANSK – Sprogunderstøttelse i hverdagen – Børn 1-3 år

110,00 kr.

Hvorfor stærke sprogfærdigheder er vigtige

En guidebog med sprogunderstøttende tips til forældre for at styrke barnets sprogfærdigheder. Stærke sprogfærdigheder gavner på mange måder barnet. Det gør det blandt andet nemmere for barnet at udtrykke sine basale behov og tanker, ligesom det bliver lettere at lære at lege med andre. Stærke sprogfærdigheder har også en afgørende betydning i forhold til barnets mulighed for at lære fra andre samt at lære at læse senere hen i skolen. Stærke sprogfærdigheder hjælper herudover barnet med at udfolde sine evner i skolen, hvormed dørene åbnes til de drømme, dit barn nu måtte have.

Forældre er de allervigtigste aktører i barnets sprogudvikling

Grunden hertil er, at sprogtilegnelsens fundament allerede støbes i den tidlige barndom. Faktisk begynder børn allerede at lære deres modersmål den dag, de bliver født (hvis ikke endnu tidligere), og ingen tilbringer lige så meget tid med barnet i den tidlige barndom som forældrene. Og lige akkurat dét er årsagen til, det er så vigtigt, at vi forældre lige fra begyndelsen skaber et stærkt sprogmiljø.

Men hvad er et stærkt sprogmiljø egentligt, og hvordan skaber vi det derhjemme? Netop de spørgsmål kan denne guidebog med sprogunderstøttende tips til forældre hjælpe med at besvare. Guidebogen indeholder adskillige konkrete metoder og strategier, som alle forældre kan bruge til at skabe stærke sprogmiljøer til deres børn.

Hovedingredienserne i sprogtilegnelse

Der er to basisingredienser i sprogtilegnelse: Sproginput og interaktion. Med sproginput menes, at barnet i tilstrækkelig grad eksponeres for det/de sprog, som barnet tilegner sig. Barnet kan ikke lære et sprog, som det aldrig hører. Det er grunden til, at sproginput er den mest grundlæggende ingrediens i sprogtil- egnelse. Interaktion har at gøre med kvaliteten af sproginputtet. Hvis sprogmiljøet blot var et spørgsmål om tilstrækkeligt sproginput, ville børn udvikle stærke sprogfærdigheder ved bare at se fjernsyn eller høre radio. Men sådan hænger det ikke sammen, sproginput er ikke nok. Barnet har også brug for at opleve sproget i interaktion med andre, fx gennem leg, samtale, boglæsning og andre typer interaktion.

Hvad indeholder denne guidebog?

I denne guidebog finder du en række konkrete tips, du kan bruge i hverdagen til at understøtte dit barns sprogtilegnelse. Idéerne er inddelt i fire overordnede kapitler:

  1. Indret et fysisk sprogmiljø derhjemme
  2. Understøt den kommunikative udvikling
  3. Vær en sproglig rollemodel
  4. Understøt dybere tænkning

Hvornår og hvor kan du bruge disse tips?

Det korte svar er når som helst og overalt. Børn kan hele tiden lære sprog. Det er grunden til, at du kan bruge de sprogunderstøttende tips fra denne guidebog i stort set alle situationer i løbet af dagen: Der- hjemme, imens I handler, i bilen, i bussen, under leg, under højtlæsning, mens I laver aftensmad, eller når I er ved at gøre klar til at gå i seng.

Forældreguidebogen på flere sprog

Du kan finde vores sprogunderstøttende tips til forældre på flere andre sprog end dansk, for eksempel i vores arabiske forældreguidebog, engelske forældreguidebog, færøske forældreguidebog, russiske forældreguidebog, ukrainsk forældreguidebog, somaliske forældreguidebog og tingrinske forældreguidebog. På Sprogklars hjemmeside kan du finde alle vores forældreguidebøger med sprogunderstøttende strategier på flere sprog.