Specialisering i DLD

Pris pr. skole ved 1 lærer/medarbejder ex. moms: 5.995,- kr + 2.495 kr. pr. specialiserede lærer/medarbejder ud over den første.

Hvis I ønsker at købe specialiseringen i DLD, så kontakt os på info@sprogklar.dk/tlf. 53 87 53 59.

Rabat ved specialisering af mere end 5 medarbejdere fra samme skole.

Udvidet DLD-pakke med specialisering af en eller flere medarbejdere

I SPROGKLAR har vi udviklet en online specialisering i DLD til skoleregi med masser af brugbar viden om DLD til lærere, læsevejledere, DSA-vejledere mv.

Undervisere: Alle undervisere er uddannede audiologopæder fra Syddansk Universitet. Trine Printz, Trine Kofod Kallestrup og Elina Just Borsinski (læs mere om os på sprogklar.dk).

 • Alle skolens medarbejdere modtager:
  • Kick-off-møde. Det er valgfrit, om I deltager live på Zoom eller ser den forudoptagede kickoff-video. Ved live deltagelse er der mulighed for at stille spørgsmål og for at møde andre deltagere.
  • Fire online undervisningsmoduler (modul 1-4) målrettet skoleområdet. Her underviser Sprogklars audiologopæder i DLD ud fra seneste teorier og evidens på området. Sproget vil være fagligt og målrettet skolepraksis. Videoerne kan ses, når det passer ind i den enkelte medarbejders hverdag. Login gælder for alle skolens medarbejdere, så alle har mulighed for at se videoerne. Læs mere om de tre moduler og indholdet i uddannelsen nedenfor.
  • Adgang til stort DLD-materialebibliotek. Når I er tilmeldt den udvidede DLD-specialiseringspakke, får skolen adgang til Sprogklars Nebula skolebibliotek med understøttende sprogmaterialer, som både kan bruges i skolen og udleveres til elevernes forældre. Instruktionerne på forsiden gør det nemt at anvende materialerne som hjemmeøvelser.
  • Skolen får ét samlet login til alle skolens medarbejdere.
  • En afsluttende frivillig online gruppesparring á 45 minutter med mulighed for at stille de spørgsmål, som er opstået undervejs i forløbet.
 • De(n) specialiserede medarbejder(e) modtager ovenstående inkl. følgende:
  • Arbejdsark med tjek- og reflektionsspørgsmål. Til hver video hører et konkret arbejdsark, som vi anbefaler, at I udfylder undervejs i processen for at opnå optimal læring.
  • Praksisøvelse. I slutningen af hver video præsenteres en praksisøvelse, som er rettet mod hver deltagers egen praksis.
  • Tre kick-off møder til praksisøvelser. á 30 minutter efter hvert online modul hvor praksisøvelserne sættes i gang.

Kick-off møderne er live og online.

 • Tre gruppesparringer. Når I har haft tid til at arbejde med hver praksisøvelse, er der mulighed for at deltage i online gruppesparring. Her følges op på praksisøvelserne. Vi besvarer spørgsmål og reflekterer sammen. Gruppesparringerne er live og online.
 • Fast tilknyttet coach
 • Individuel 1:1 online sparring til de medarbejdere, som er tilmeldt DLD-specialisering
 • Kursusbevis til de specialiserede medarbejdere

Hvad indeholder forløbet?

Specialiseringen giver adgang til modul 1-4. Du kan få et mere detaljeret smugkig på modulernes indhold på vores hjemmeside.

MODUL 1 – sprogudvikling og DLD

I dette modul vil I lære om børns typiske sproglige udvikling. Vi gennemgår forskellen mellem stemme, tale, sprog og kommunikation. I bliver klædt på til at kunne genkende et barn med sproglige vanskeligheder, uanset om I arbejder i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen.

MODUL 2 – støtte til elever med DLD

I dette modul kommer vi ind på, hvordan I kan støtte elever med DLD i hverdagen. Vi giver konkrete strategier, som kan bruges i hverdagen og i de fleste fag. Der bliver taget udgangspunkt i, hvordan I bedst støtter elever hhv. i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen. Desuden gennemgås, hvordan I kan have fokus på specifikke sproglige områder i hverdagen.

MODUL 3 – DLD og læsning

I dette modul gives en gennemgang af læsekomponenterne afkodning og sprogforståelse. Vi gennemgår, hvad forskellen er på DLD og dysleksi (ordblindhed), og hvordan I kan adskille dem. I får konkrete eksempler på understøttende læsestrategier til elever med DLD og viden om, hvilken ekstra støtte eleverne har brug for, og hvor I kan hente denne hjælp, fx til eksamen.

MODUL 4 – flersprogede børn med DLD

I dette modul taler vi om, hvordan I kan spore jer ind på, om en flersproget elev har DLD eller blot er i gang med at tilegne sig andetsproget.