Grunduddannelse i DLD

6.243,75 kr.

En grunduddannelse til alle skolens medarbejdere

I SPROGKLAR har vi udviklet en online grunduddannelse i DLD til skoleregi med masser af brugbar viden om DLD til lærere, læsevejledere, DSA-vejledere mv.

Undervisere: Alle undervisere er uddannede audiologopæder fra Syddansk Universitet. Trine Printz, Trine Kofod Kallestrup og Elina Just Borsinski (læs mere om os på sprogklar.dk).

  • Alle skolens medarbejdere modtager:
    • Kick-off-video med én af Sprogklars tre undervisere. Kan tilmeldes live eller ses når I har tid.
    • To online undervisningsmoduler (modul 1-2) målrettet skoleområdet. Her underviser Sprogklars audiologopæder i DLD ud fra seneste teorier og evidens på området. Sproget vil være fagligt og målrettet skolepraksis. Videoerne kan ses, når det passer ind i jeres hverdag hver især. Login gælder for alle skolens medarbejdere, så alle har mulighed for at se videoerne. Læs mere om de to moduler og indholdet i uddannelsen nedenfor.
    • En afsluttende frivillig online gruppesparring á 45 minutter med mulighed for at stille de spørgsmål, som er opstået undervejs i forløbet.
    • Skolen får ét samlet login til alle skolens medarbejdere.

Hvad indeholder forløbet?

Grunduddannelsen giver adgang til modul 1-2. Du kan få et mere detaljeret smugkig på modulernes indhold på vores hjemmeside.

Bemærk, at vores online specialisering i DLD giver adgang til modul 1-4 samt praksisøvelser.

MODUL 1 – sprogudvikling og DLD

I dette modul vil I lære om børns typiske sproglige udvikling. Vi gennemgår forskellen mellem stemme, tale, sprog og kommunikation. I bliver klædt på til at kunne genkende et barn med sproglige vanskeligheder, uanset om I arbejder i indskolingen, mellemtrinnet eller i udskolingen.

MODUL 2 – støtte til elever med DLD

I dette modul kommer vi ind på, hvordan I kan støtte elever med DLD i hverdagen. Vi giver konkrete strategier, som kan bruges i hverdagen og i de fleste fag. Der bliver taget udgangspunkt i, hvordan I bedst støtter elever hhv. i indskolingen, mellemtrinnet og i udskolingen. Desuden gennemgås, hvordan I kan have fokus på specifikke sproglige områder i hverdagen.