ARABISK- Sprogunderstøttelse i hverdagen – Børn 3-6 år / تعزيز نمو لغة الطالأطفال – 3-6 سنواتفل

110,00 kr.

I Danmark bor der over 70.000 mennesker, som blev født i arabisktalende lande. Det betyder, at rigtig mange børn i Danmark vil vokse op som tosproget, hvis ikke flersproget. Derfor har vi oversat vores hæfte med sprogtips til standard arabisk, så både forældre og fagpersoner kan understøtte sprogudvikling hos tosprogede børn der vokser op med arabisk som et af deres sprog. Når børn vokser op tosproget – fx arabisk og dansktalende – , vil de ofte modtage mindre sproginput på det enkelte sprog sammenlignet med et etsproget barn. Men heldigvis kan tosproget børn rigtig meget med mindre input. Dog er det vigtigt, at kvaliteten af de voksnes sproginput på hvert sprog stiger. Højere kvalitet betyder, at de sproglige interaktioner, som man har med barnet, har et højere “ernæringsindholdet”. Det gør, at barnet kan udvikle aldersvarende sprogfærdigheder, selv om de får mindre input.

Det er også vigtigt at vide, at stærke færdigheder på modersmålet gavner barnets tilegnelse af et nyt sprog. Praksis betyder det, at hvis det arabisktalende barn er velstimuleret på arabisk derhjemme, så bliver det lettere for barnet at tilegne sig det danske sprog i dagtilbud. Derfor kan denne hæfte med sprogtips på arabisk være med til at udfolde arabisktalende børns sproglige potentiale.

De sprogtips i denne bog er delt op i sprogtips, som understøtter den talesproglige udvikling, og sprogtips, som understøtter den tidlige literacy-udvikling. Der er også tips til hvordan man kan stimulere barnets tænkning gennem interaktion og samtale, og hvordan man kan understøtte barnet inden for deres zone for nærmeste udvikling. Bogen indeholder mange illustrationer og er skrevet på et letlæselig sprog. På anbefaling af oversættelsesbureuaet er disse sprogtips oversat til standardarabisk, så flest muligt arabisktalende i Danmark vil have mulighed for at læse dem.

Er du pædagog eller logopæd?

Som pædagog eller logopæd vil du finde, at vores tipsbog kan understøtte din vejledning af arabisktalende forældre i forhold til deres barns sprogudvikling. I kan bruge bogen til at vise forældrene konkrete sprogunderstøttende strategier. I kan også bruge bogen som omdrejningspunkt i en fælles indsats, hvor I arbejder på at stimulere barnet på danske, og forældrene arbejder på at stimulere barnet på arabisk. Fælles indsatsen som denne har som regel en højere udbytte for barnet.

Den arabiske version af vores tipsbog er tilgængelige i to versioner: En version til forældre med børn 1 til 3 år gammel, og børn 3-6 år gammel. Vores lille bog med sprogtips er tilgængelige på andre sprog end dansk og vi oversætter hele tiden til nye sprog.